Fotowoltaika – jeszcze więcej map pod projekty o mocy 1MW

Koniec roku 2016 zaowocował nadzwyczajną ilością map pod projekty elektrowni słonecznych. Na zlecenie RTB Developer, działającego w imieniu funduszu zagranicznego wykonano  map do celów projektowych pod 29 elektrowni w następujących powiatach:

 • powiat piski – pięć projektów
 • powiat kętrzyński – jeden projekt
 • powiat olsztyński – dziewięć projektów
 • powiat iławski – trzy projekty
 • powiat braniewski – cztery projekty
 • powiat bydgoski – sześć projektów
 • powiat sztumski – jeden projekt

 

Kolejne mapy pod elektrownie fotowoltaiczne – inwestor włoski

W listopadzie 2016 wykonaliśmy ostatnią mapę w ramach pakietu projektów słonecznych firmy Polish Solar North Sp. z o.o.

Polish Solar North to spółka celowa grupy PolishSolar Limited/London której partnerem jest włoska spółka SternEnergy – właściciel i operator ponad 100 MW farm fotowoltaicznych.

Sumarycznie sporządziliśmy mapy do celów projektowych dziewięciu elektrowni o mocy planowanej 1MW każda na terenie powiatów:

 • brodnickiego – 1 projekt
 • starogardzkiego – 3 projekty
 • chojnickiego – 3 projekty
 • tczewskiego – 2 projekty

Elektrownia wiatrowa Swarożyn

Kolejna mapa z zakresu OZE za nami. W 2015 wykonano mapę do celów projektowych pod pojedynczą elektrownię wiatrową w okolicach węzła autostrady A1 – Swarożyn. W ramach zlecenia wykonano sprawdzenie granic nieruchomości. Fotografia przedstawia symulację wyglądu elektrowni z etapu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obsługa geodezyjna budynku jednorodzinnego

To już trzecia rozpoczęta w tym roku obsługa budowy budynku jednorodzinnego. Nadzór geodezyjny jest niezwykle istotną częścią procesu inwestycyjnego, pozwala kontrolować wykonawcę w zakresie zgodności z projektem budowlanym, pionowości konstrukcji, odpowiednich spadków przewodów kanalizacyjnych czy zachowania poziomu poszczególnych kondygnacji. Minimalizuje to ryzyko powstania awarii budowlanej oraz zmniejsza koszty ewentualnej kompensacji nierówności posadzek czy większego zużycia materiałów na tynki mokre.