Farma wiatrowa – wykop pod fundament

Kontrolna wykopu pod fundament, w dnie widoczny palik wskazujący oś, w tle punkt osnowy państwowej klasy I z betonowa wieżą triangulacyjną.