Archiwum kategorii: Inwestycje

2019- budowa 33 farm fotowoltaicznych

Mamy ogromny zaszczyt brać udział w dalszym rozwoju OZE w Polsce. Od sporządzenia map do celów projektowych do finalnego momentu, budowy farm fotowoltaicznych.

Ten rok rozpoczął się bardzo ambitnie, obsługa 33 farm zlokalizowanych na terenie całej Polski jest nie lada wyzwaniem. Do końca roku planowane jest zakończenie każdej z nich.

Lokalizacja farm znajduje się na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego.

Zakończenie budowy 10 farm fotowoltaicznych

Zakończyliśmy prace geodezyjne przy obsłudze budowy farm fotowoltaicznych. Efektem prac jest przekazanie inwestorowi map z inwentaryzacji powykonawczej, zawierającej wynik pomiaru paneli fotowoltaicznych, kabli elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, ogrodzenia, stacji transformatorowej oraz drogi dojazdowej.

Wynik pomiaru jest przekazywany w postaci operatu technicznego do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej danego Starostwa. Następuje aktualizacja zasobu PODGiK i od tego momentu dane te są ujawnione w Starostwie.

Budowa kolejnych 10 farm fotowoltaicznych

Ruszyła budowa 10 farm fotowoltaicznych, w których mamy swój duży udział. Kompleksowa obsługa budowy jest wyzwaniem, ale przede wszystkim wielką przyjemnością, iż nasza praca służy rozwojowi energetyki odnawialnej w Polsce.

Farmy zlokalizowane są na terenie województwa pomorskiego (8), kujawsko-pomorskiego (1) i świętokrzyskiego (1). Powiat: starogardzki, tczewski, chojnicki, sztumski, brodnicki, włoszczowski.

Obsługa geodezyjna budynku jednorodzinnego

To już trzecia rozpoczęta w tym roku obsługa budowy budynku jednorodzinnego. Nadzór geodezyjny jest niezwykle istotną częścią procesu inwestycyjnego, pozwala kontrolować wykonawcę w zakresie zgodności z projektem budowlanym, pionowości konstrukcji, odpowiednich spadków przewodów kanalizacyjnych czy zachowania poziomu poszczególnych kondygnacji. Minimalizuje to ryzyko powstania awarii budowlanej oraz zmniejsza koszty ewentualnej kompensacji nierówności posadzek czy większego zużycia materiałów na tynki mokre.

Obsługa geodezyjna budynku wielokondygnacyjnego

W 2015r. przeprowadziliśmy kompleksową obsługę geodezyjną budowy budynku wielorodzinnego w Gdyni. inwestycja obejmuje budowę podziemnej hali garażowej, parterowej części usługowej oraz kolejnych kondygnacji mieszkalnych. Zapewniamy kontrolę pionowości, tyczenie osi głównych na wszystkich rozpoczynanych kondygnacjach, tyczenie przyłączy oraz zakładamy i udostępniamy repery robocze .