Działki

Podział nieruchomości

Czynność często określana mianem podziału działki, mająca na celu wydzielanie z większej nieruchomości gruntowej, mniejszych, które po zakończeniu procedury będą stanowić osobne nieruchomości.

Sprawdź ile kosztuje podział działki…

Wznowienie punktów granicznych

Dokonywane jest w celu określenia granicy między sąsiadującymi działkami.

Polega na odnalezieniu znaków, śladów granicznych (kamieni, dren, palików) na podstawie dokumentów stwierdzających jednoznacznie ich położenie oraz przywróceniu granicy- wznowieniu uszkodzonych, zniszczonych znaków granicznych oraz odpowiednim ich zastabilizowaniu (wedle życzenia zleceniodawcy).

Wznowienie znaków granicznych wykonuje się na podstawie dokumentów stwierdzających stan prawny granicy (ustalone zostały wcześniej w trybie postępowania rozgraniczeniowego czy innego postępowania np. podziałowego, scaleniowego). W przypadku braku dokumentów stwierdzających stan prawny granicy istnieje możliwość wznowienia na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków (dane są zgodne ze stanem faktycznym władania).

Rozgraniczenie

Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego wykonuje się w przypadku, gdy granica lub granice nie są jasno określone, wystąpiły inne przyczyny powodujące wątpliwość co do przebiegu granicy lub nastąpił spór między właścicielami sąsiednich działek.Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granic poprzez określenie punktów i linii granicznych, utrwalenie ich znakami granicznymi oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. Jednym słowem jeśli nie da się wznowić trzeba rozgraniczyć.

Jeden komentarz do “Działki”

Możliwość komentowania została wyłączona.