Mapy

Mapa do celów projektowych

Podstawowy rodzaj mapy niezbędny do sporządzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych wykonywana jest najczęściej w skali 1:1000, 1:500 lub 1:2000. Przedmiotem typowej usługi jest:

  • mapa numeryczna w formacie DXF lub DWG
  • mapa drukowana
  • 1 kpl. folia
  • 1 kpl. papier

Poznaj naszą ofertę w zakresie map do celów projektowych. 

Mapa do celów planistycznych

Specjalny rodzaj mapy wykonywany na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego [MPZP]. Na mapie do celów planistycznych urbanista sporządza projekt MPZP. Treść mapy obejmuje elementy będące przedmiotem ustaleń MPZP. Mapa wykonywana jest najczęściej w skali 1:1000 lub 1:2000. Standardowe zamówienie obejmuje wykonanie map w formie numerycznej w formacie CAD oraz wersji papierowej, zatwierdzonej przez właściwy organ.
W zależności od praznaczenia terenu objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, TERRA geodezja wspólnie z urbanistą i inwestorem pomaga w określeniu elementów treści, które znajdą się na mapie.

Dowiedz się więcej o mapie do celów planistycznych.