Obsługa inwestycji

Tyczenie

Jest to wskazanie i oznaczenie w terenie punktów, których lokalizacja przewidziana została w projekcie budowlanym. Tyczenie jest pierwszą czynnością wykonywaną na placu budowy w ramach prowadzonej inwestycji. Po wykonaniu czynności sporządzany jest szkic tyczenia i odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

Inwentaryzacja powykonawcza

Są to czynności wykonywane po zakończeniu inwestycji mające na celu weryfikację zgodności wykonanego obiektu z projektem budowlanym oraz ujawnieniu wykonanych obiektów na mapach przechowywanych w zasobie państwowym.