Fotowoltaika – jeszcze więcej map pod projekty o mocy 1MW

Koniec roku 2016 zaowocował nadzwyczajną ilością map pod projekty elektrowni słonecznych. Na zlecenie RTB Developer, działającego w imieniu funduszu zagranicznego wykonano  map do celów projektowych pod 29 elektrowni w następujących powiatach:

  • powiat piski – pięć projektów
  • powiat kętrzyński – jeden projekt
  • powiat olsztyński – dziewięć projektów
  • powiat iławski – trzy projekty
  • powiat braniewski – cztery projekty
  • powiat bydgoski – sześć projektów
  • powiat sztumski – jeden projekt