Szczegółowa inwentaryzacja obiektów portowych

Zespół TERRA geodezja zakończył szczegółową inwentaryzację obiektów wchodzących w skład jednego z nabrzeży portowych w Gdyni.  Przeprowadzono bardzo dokładne pomiary nabrzeża wraz z dokumentacją fotograficzną. W dwa tygodnie pomierzono ponad 10000 punktów oraz sporządzono ponad 1000 dokumentacyjnych fotografii.