Mapa do celów projektowych pod budynek jednorodzinny cena od 690zł

Oferujemy sporządzenie mapy do celów projektowych działki o powierzchni do 1000 m² wraz z niezbędnym otoczeniem w promieniu 30 m.  Mapa wykonywana jest w wersji numerycznej oraz drukowanej poświadczonej przez właściwy organ. Mapa służy projektantowi do sporządzenia projektu budowlanego i jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Podana cena jest ceną netto.

Taniej nie do końca znaczy lepiej

Czy można taniej? Oczywiście że można. Znamy przypadki mapy za 400 zł i mniej.  Taki “produkt” wykonywany jest bez wizyty w terenie i sprawdzenia granic nieruchomości. Finalnie, inwestor przeznaczając 200-300 tyś. musi mieć świadomość, iż dobra mapa pozwala wyeliminować ryzyko wadliwego zaprojektowania budynku.  W naszej pracy zetknęliśmy się z problemami inwestora z przyłączem, rzeźbą terenu, wadliwie zaprojektowanym i wybudowanym ogrodzeniu właśnie z powodu oszczędności na etapie mapy do celów projektowych. Zawsze wykonujemy aktualizację mapy w terenie oraz sprawdzamy przebieg granic nieruchomości, w razie konieczności zalecając wznowienie znaków granicznych.

 Oferta archiwalna.