Mapa do celów planistycznych

Dobry podkład mapowy pozwala zaoszczędzić czas i ułatwia pracę nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Wieloletnia współpraca

z urbanistami zapewniła nam wiedzę na temat potrzeb autorów tak szczególnych opracowań jakim są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Każdy plan miejscowy jest inny. Przed przystąpieniem do sporządzenia mapy konsultujemy treść z zamawiającym.  70%  treści mapy jest wspólne dla wszystkich rodzajów opracowań, pozostałe 30% zmienia się w zależności, czy jest to plan pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową, elektrownie wiatrowe, fotowoltaikę czy tez inne, konkretne inwestycje w infrastrukturę techniczną.

Standardowo oferujemy wykonanie klasycznej mapy o treści przystosowanej do większości opracowań planistycznych. Jeśli taka jest wola zamawiającego, samodzielnie dobierzemy zakres treści lub wdrożymy inne rozwiązanie wymagane przez zamawiającego.

Cena archiwalna

Oferujemy uniwersalną mapę w skali 1: 2000 w cenie 39 zł netto za 1 hektar powierzchni objętej mapą. Oferta obejmuje opracowanie, którego powierzchnia uzasadnia sporządzenie MPZP w skali 1 : 2000.

Znamy potrzeby urbanistów, mapa zawiera tylko te elementy treści, odnośnie których plan miejscowy wprowadza ustalenia. Mapa wykonywana jest w wersji numerycznej z intuicyjnym podziałem na warstwy oraz wersji papierowej.  Nasz produkt umożliwia integrację z środowiskami CAD, Intergraph, ESRI, Pitney Bowes, Bentley i innymi. Wykonaliśmy kilka tysięcy hektarów map do celów planistycznych w czterech województwach. Plany miejscowe powstałe na podstawie naszych opracowań zostały opublikowane w dziennikach wojewódzkich bez zbędnych komplikacji.  Mapa dostarczana jest również w wersji drukowanej, z poświadczeniem przyjęcia do państwowego zasobu.

Oferta archiwalna.

Zobacz jak wygląda nasza mapa

MDCPL